Vítáme Vás na internetových stránkách firmy...
Průmysl
Řízení strojů a linek pro kabelový průmysl
Významným obchodním partnerem v této oblasti je pro nás firma
CABMAT s.r.o. Tato firma je přímým dodavatelem strojů a linek
pro výrobu a zpracování kabelů a vodičů. Mezi její zákazníky  se
řadí firmy z České republiky (PRAKAB Praha a.s., NKT Cables
s.r.o), Slovenska (ICS Nitra, a.s.), ale také z Německa, Rakouska,
Číny, Thajska, Singapuru a dalších zemí.
Ve spolupráci s firmou CABMAT s.r.o se podílíme na
rekonstrukcích, modernizacích a vzniku nových strojů i linek.
Naším úkolem je vybavit tyto linky elektrickou výzbrojí, která
zahrnuje řídící rozvaděč, ovládací pulty pro obsluhu stroje,
automatizační prvky, kabelové propojení, konečné oživení celého
stroje a následný servis. Rozsah dodávaných komponentů je u
každé zakázky jiný a odvíjí se od specifikace našeho obchodního
partnera.
Zemědělství
Regulace klimatu v zemědělských objektech
Nabízíme komplexně řešenou regulaci na míru, která vytvoří
optimální podmínky pro odchov drůbeže a jiného zvířectva.
Základním prvkem je regulátor, kde se vyhodnocují veškeré měřené
veličiny, jako je např. stáří zvířat, teplota a vlhkost prostředí, které
jsou důležité pro správný vývoj nejen mláďat, ale i dospělých
jedinců. V návaznosti na tyto a další regulované veličiny je možné
vybavit příslušnou chovnou halu čidly na snímání teploty, vlhkosti,
regulací osvětlení, popř. elektronickým zabezpečením. V rámci
montáže jsme schopni nabídnout i elektroinstalační práce.
Samozřejmostí je pak oživení celého regulačního systému a
následný servis.
Rezonanční zdroje pro zkušebny kondenzátorů
V tomto oboru se pohybujeme již více než 20 let. Navázali jsme
na spolupráci, která s našimi současnými zákazníky trvala již za
existence Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky v
Praze. Až dosud jsme se podíleli na vývoji a realizaci klasických i
rezonančních (včetně vysokonapěťových) zdrojů pro firmy, které
se zabývají výrobou kondenzátorů.
Řízení výrobních linek a průmyslových strojů
Nabízíme spolupráci při modernizaci Vašich starších a při realizaci 
nových strojů a výrobních zařízení z hlediska elektrovýzbroje. I v 
tomto případě je naše firma schopna navrhnout řešení a vybavit stroj 
nebo linku řídícím rozvaděčem, ovládacími panely a pulty, 
automatizačními prvky (např. pohony, snímači, …), provést kabelové 
propojení a konečné oživení stroje. Požadavky na vybavení každého 
zařízení se mohou lišit s ohledem na jeho funkčnost. V této oblasti 
proto spolupracujeme s konstruktéry a se strojními firmami, takže po 
dohodě jsme schopni zajistit dodávky kompletního zařízení dle 
zadání zákazníka.
Zdravotní technika
Komponenty pro ozařovací a rentgenové přístroje ve
zdravotnictví
V tomto oboru již několik let spolupracujeme s firmami, které jsou
dodavateli ozařovacích přístrojů na český i světový trh. Naše firma
se podílí na vývoji  a výrobě elektronických desek pro tyto přístroje.
Až do zrušení výroby ve firmě CHIRANA Praha jsme byli
dodavatelem elektronických desek pro rentgenová zařízení.
Ostatní
Kromě již výše zmíněných oborů jsme za dobu své působnosti na
českém trhu využili svých vývojových schopností a znalostí, abychom
navázali spolupráci i v jiných oblastech průmyslu.
Jako příklad uvádíme:
         podpůrné řídící desky pro výtahy - umožňují kontrolu funkcí
potřebných pro bezporuchový chod osobních i nákladních výtahů
         výrobky zabezpečovací signalizace pro pozemní
komunikace – začátkem 90.let jsme se zabývali vývojem a
výrobou elektronických komponent montovaných do světel a
řadičů sloužících k zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy při
rekonstrukcích nebo drobných úpravách vozovky, chodníků, ale i
jiného terénu
         jednoúčelová zařízení zhotovená na míru zákazníkovi - do
této kategorie se řadí především vývoj a výroba, která se řídí
požadavky zákazníka na funkci zařízení. V tomto případě se jedná
většinou o výrobu kusovou, protože takto vyvinuté věci jsou určeny
pouze k jednomu účelu a jejich funkci nelze nikde jinde aplikovat.
Dále Vám můžeme nabídnout poradenství nebo subdodávky v oblastech:
         elektrické pohony – dle Vašich požadavků vybereme vhodný typ
elektropřevodovky nebo samotného motoru (střídavé,
stejnosměrné, krokové, ...) včetně měniče nebo jiného napaječe,
zapojíme a naprogramujeme na požadovanou aplikaci
         snímače elektrických i neelektrických veličin – doporučíme
Vám dle požadavků vhodný typ snímače (indukční,
optoelektronické, ultrazvukové, inkrementální, ...) , popř. dodáme
včetně vhodného vyhodnocovacího modulu.